X

Otestujte svoj počítač

Čo potrebujete na výučbu angličtiny?
  • Pripojenie na internet
  • Zvukovú kartu
  • Plug-in Macromedia Flash
  • Reproduktory alebo slúchadlá na vypočutie si hovoreného slova
Späť do objednávky

Prihlásenie

email:
heslo:

Odkazy

  • Preklad - preklady textov, úradné preklady, tlmočenie - Lexika.sk