X

Obchodné podmienky

Výučba angličtiny online je súčasťou výučbového serveru ucmesa.sk. Objednať lekcie výučby angličtiny je možné prostredníctvom online prihlášky priamo na www. Po jej odoslaní obdržíte obratom číslo objednávky a údaje pre úhradu objednaných lekcií. Poplatok je možné uhradiť buď bankovým prevodom alebo zloženkou. Informácie, ktoré vyplníte pri Vašej registrácii sú riadne uchované a nie sú poskytované tretím osobám. Taktiež všetky dalšie údaje, výsledky cvičení, zaraďovacích a záverečných testov, komunikácie s lektorom týkajúce sa výučby formou chatu sú považované za dôverné.

Platné ceny sú uvedené v aktuálnom cenníku. Po riadnom zaplatení ceny za objednané lekcie a pripísaní čiastky na zadaný bankový účet budú užívateľovi zaslané vstupné prihlasovacie údaje. Tieto údaje sú neprenosné a užívateľ sa zaväzuje neposkytnúť ich iným osobám. V prípade preukázateľného zneužitia prihlasovacích údajov si prevádzkovateľ vyhrazuje právo zablokovať uživateľa bez náhrady. Prevádzkovateľ výučbového serveru ucmesa.sk garantuje platiacim užívateľom 99,3% dostupnosť serveru po celú dobu platnosti ich registrácie, v opačnom preukázateľnom prípade prevádzkovateľ garantuje vrátenie zaplatenej čiastky alebo pomerného predĺženia platnosti registrácie. Registrácia platí po dobu 1 roku od poslednej platby za lekcie. Súčasťou e-mailových informácií poskytovateľa zasielaných objednávateľovi môžu byť tiež dalšie ponuky a obchodné oznámenia.

Prevádzkovateľ výučbového serveru ucmesa.sk:
Videosoft s.r.o.
IČ: 61251178
Jalodvorská 40
142 00 Praha 4

E-mail: mail@ucmesa.sk
  lektor@ucmesa.sk
Po-Pá: 8-18h

Prihlásenie

email:
heslo:

Odkazy

  • Preklad - preklady textov, úradné preklady, tlmočenie - Lexika.sk