X

Ukážky z lekcií

« Krok 9/10 »
  • Späť
  • Ukážka z lekcia 9 - Asking the way. Giving directions. - Krok 3

Preložte. Translate.

Choď cez most.

Prejdi okolo kostola.

Zaboč druhú vľavo do West Street.

Pri kostole zaboč doprava.

Knihovňa je medzi bankou a poštou

Reštaurácia je na rohu.

Správné řešení

Doplňte do viet predložky. Complete the sentences with missing prepositions.
At, into, along/down, to, as far as, on.

Turn right the newsagent's.
Walk this road.
Excuse me, can you tell me the way the cinema?
Take the first turning Sun Street.
Go straight on the traffic lights.
The library is your right.

Turn right the newsagent's.

Walk this road.

Excuse me, can you tell me the way the cinema?

Take the first turning Sun Street.

Go straight on the traffic lights.

The library is your right.

Správné řešení

Doplňte chýbajúce slová. Fill in missing words.

, is there a bank near here?
Yes, there is one Queen Street.
Go this street then the second into Queen Street.
And the bank is on your left, just opposite the school. You can't .
How is it from here?
About three hundred metres.
Thank you very much.
You're .

, is there a bank near here?

Yes, there is one Queen Street.

Go this street then the second into Queen Street.

And the bank is on your left, just opposite the school. You can't .

How is it from here?

About three hundred metres.

Thank you very much.

You're .

Správné řešení


« Krok 9/10 »
  • Späť
  • Ukážka z lekcia 9 - Asking the way. Giving directions. - Krok 3

Prihlásenie

email:
heslo:

Odkazy

  • Preklad - preklady textov, úradné preklady, tlmočenie - Lexika.sk